קרור אחזקות
אודות החברה

קרור אחזקות בע"מ נתאגדה בשנת 1929 והינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך של תל אביב.

קרור אחזקות הינה קבוצה מובילה בתחום המזון בישראל עם מחזור מכירות שנתי מצרפי בתחום המזון בארץ של מעל למיליארד ₪. על אחזקות החברה נימנת יפאורה בע"מ (המוחזקת בשיעור של כ-70%) שהינה מהיצרנים והמשווקים הגדולים בארץ של משקאות קלים ומים מינרלים והמחזיקה ביפאורה-תבורי בע"מ שמחזיקה בעין-גדי מים מינרלים בע"מ. אחזקה נוספת הינה בתעשיות תפוגן בע"מ (המוחזקת בשיעור של כ-38%) העוסקת בייצור ושיווק של טוגני תפוחי אדמה ובצל קפואים וכן במוצרים מן הצומח. תעשיות תפוגן הינה הספק הגדול בארץ של טוגנים קפואים. בבעלות החברה ובנותיה גם נכסים נוספים.

החברה התאגדה במקור בשם "החברה הארץ-ישראלית לקרור והספקה בע"מ" ובשנת 1972 הסבה את שמה ל"חברה ישראלית לקרור והספקה בע"מ". בעבר ניהלה החברה מחסני קרור ועסקה ביבוא וסחר במוצרים קפואים. כיום פועלת החברה כחברת אחזקות שעיקר פעולתה מתבצע באמצעות חברות בנות ו/או מוחזקות ובהתאם שינתה את שמה בשנת 2006 ל"קרור אחזקות בע"מ".

בעלת השליטה בחברה הינה "החברה הישראלית לספנות והספקה בע"מ" המחזיקה כיום כ-62.5% כאשר יתרת המניות מוחזקות ע"י הציבור.

קרור אחזקות