קרור אחזקות

דוח פומבי לשנת 2023

לפי סעיף 6ב(ד) לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996

שם המעסיק: קרור אחזקות בע"מ

אופן פילוח העובדים: חלוקת העובדים והעובדות לקבוצות נעשתה לפי מחלקות, כאשר לפי חלוקה זו קיימת קבוצה אחת של עובדים ועובדות.

 

מס' קבוצה   אחוז פערי השכר החודשי הממוצע (ברוטו) בין העובדים לעובדות בקבוצה המועסקים במשרה מלאה פערי השכר החודשי הממוצע (ברוטו) בין העובדים לעובדות בקבוצה המועסקים במשרה חלקית חלקיות משרה ממוצעת אחוז פערי השכר החודשי הממוצע של כלל המועסקים/ות בקבוצה
(משרה מלאה + חלקית בנרמול למשרה מלאה)
אחוז המועסקים/ות בקבוצה ששכרם/ן נמוך מהשכר (ברוטו) הממוצע החודשי למשרה מלאה בקבוצה אחוז המועסקים/ות בקבוצה שמשולמת להם/ן השלמה לשכר מינימום

1

עובדים

0%

0%

N/A

0%

N/A

N/A

1

עובדות

0%

0%

80%

0%

50%

0%

 

ביאורים:

§        קבוצה מס' 1 בקבוצה זו אין עירוב מגדרי (מועסקות עובדות בלבד).

 


דוח פומבי לשנת 2022

לפי סעיף 6ב(ד) לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996

שם המעסיק: קרור אחזקות בע"מ

אופן פילוח העובדים: חלוקת העובדים והעובדות לקבוצות נעשתה לפי מחלקות, כאשר לפי חלוקה זו קיימת קבוצה אחת של עובדים ועובדות.

 

מס' קבוצה   אחוז פערי השכר החודשי הממוצע (ברוטו) בין העובדים לעובדות בקבוצה המועסקים במשרה מלאה פערי השכר החודשי הממוצע (ברוטו) בין העובדים לעובדות בקבוצה המועסקים במשרה חלקית חלקיות משרה ממוצעת אחוז פערי השכר החודשי הממוצע של כלל המועסקים/ות בקבוצה
(משרה מלאה + חלקית בנרמול למשרה מלאה)
אחוז המועסקים/ות בקבוצה ששכרם/ן נמוך מהשכר (ברוטו) הממוצע החודשי למשרה מלאה בקבוצה אחוז המועסקים/ות בקבוצה שמשולמת להם/ן השלמה לשכר מינימום

1

עובדים

0%

0%

N/A

0%

N/A

N/A

1

עובדות

0%

0%

50%

0%

50%

0%

 

ביאורים:

§        קבוצה מס' 1 בקבוצה זו אין עירוב מגדרי (מועסקות עובדות בלבד).

 


דוח פומבי לשנת 2021

לפי סעיף 6ב(ד) לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996

שם המעסיק: קרור אחזקות בע"מ

אופן פילוח העובדים: חלוקת העובדים והעובדות לקבוצות נעשתה לפי מחלקות, כאשר לפי חלוקה זו קיימת קבוצה אחת של עובדים ועובדות.

 

מס' קבוצה   אחוז פערי השכר החודשי הממוצע (ברוטו) בין העובדים לעובדות בקבוצה המועסקים במשרה מלאה פערי השכר החודשי הממוצע (ברוטו) בין העובדים לעובדות בקבוצה המועסקים במשרה חלקית חלקיות משרה ממוצעת אחוז פערי השכר החודשי הממוצע של כלל המועסקים/ות בקבוצה
(משרה מלאה + חלקית בנרמול למשרה מלאה)
אחוז המועסקים/ות בקבוצה ששכרם/ן נמוך מהשכר (ברוטו) הממוצע החודשי למשרה מלאה בקבוצה אחוז המועסקים/ות בקבוצה שמשולמת להם/ן השלמה לשכר מינימום

1

עובדים

0%

0%

N/A

0%

N/A

N/A

1

עובדות

0%

0%

87%

0%

33%

0%

 

ביאורים:

§        קבוצה מס' 1 בקבוצה זו אין עירוב מגדרי (מועסקות עובדות בלבד).